Algemene tuinaanleg


 
______________________________________________________________________________________


Een tuin tot leven laten komen is ons dagelijks werk; het is een spannend proces van
verandering. We beroepen ons graag op onze rijke ervaring.  

Onder algemene tuinaanleg verstaan we het vellen en snoeien van bomen, Het uitvoeren van grond-
werken zowel groot als klein, het plaatsen van drainagesystemen en automatische beregening, het
uitdenken en uitvoeren van een geslaagde tuinverlichting, de aanleg van gazons zowel gezaaid als met
graszoden, aanplantingen van borders en haagstructuren en algemene aanplantingswerken.